Wróć do bloga
Pierwsza pomoc w pracy

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Każdy pracownik powinien mieć dostęp do odpowiednio wyposażonej apteczki oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Czytaj Więcej
UDARY MÓZGU

Jest to niewątpliwie stan zagrożenia zdrowia i życia, a najważniejszym czynnikiem jest ponownie CZAS.

Czytaj Więcej
Wstępna ocena poszkodowanego

Podczas podchodzenia  do osoby poszkodowanej zawsze oceniamy sytuację na miejscu zdarzenia, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i osób postronnych.

Czytaj Więcej
Wyposażenie apteczki

Jeszcze kilka lat temu sytuacja na rynku apteczek była zupełnie inna niż obecnie. Zestawy były bardzo proste, niezbyt dobrze wyposażone i niestety zdarzało się, że w sytuacjach awaryjnych nie zdawały egzaminu.

Czytaj Więcej
Pierwsza pomoc w ataku padaczki

Napad padaczkowy to objaw chwilowych zaburzeń czynności bioelektrycznej mózgu, trwający czasem kilkanaście sekund, a innym razem kilka minut. Występuje z różną, trudną do przewidzenia częstotliwością i może przybierać nietypowe formy

Czytaj Więcej
Pozycja boczna ustalona

Pozycja będąca jedną z pozycji bezpiecznych, umożliwiająca bezpieczne bezprzyrządowe utrzymanie drożności górnych dróg oddechowych. Stosuje się ją u poszkodowanych nieurazowych, posiadających oddech i inne funkcje życiowe.

Czytaj Więcej
Oparzenia – pierwsza pomoc

Niezależnie od rodzaju oparzenia podstawową zasadą jest to, aby ratownik upewnił się, że zagrożenie minęło. Nie można przystępować do czynności ratunkowych, gdy istnieje ryzyko niebezpieczeństwa.

Czytaj Więcej
Wzywanie pomocy

Zwykle zawiadamia się pogotowie ratunkowe, ale można także powiadomić straż pożarną i policję w przypadku wypadku drogowego.

Czytaj Więcej