Jednostki współpracujące z systemem PRM

Z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne współdziałają służby, które są ustawowo powołane do pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W szczególności są to:

 • Państwowa Straż Pożarna;
 • Policja,
 • Górskie, Tatrzańskie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • inne stowarzyszenia i organizacje, które wykonują działania ratownicze w ramach swoich zadań statutowych.

Wojewoda prowadzi rejestr jednostek współpracujących z systemem. Rejestr dostępny jest tutaj.

Ratownicy z tych jednostek mogą wykonywać tzw. kwalifikowaną pierwszą pomoc. Tytuł ratownika uzyskują po ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Tytuł ratownika nie jest równoznaczny z tytułem ratownika medycznego.

Czynności wykonywane przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy:

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
 • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
 • ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
 • wstępne postępowanie przeciwwstrząsowe – właściwe ułożenie oraz ochrona termiczna osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • stosowanie tlenoterapii biernej;
 • ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2020 poz. 882