Kolejny krok za nami.

W dniu 28 października obyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia Zachodniopomorska Grupa Ratownictwa Drogowego podczas którego podjęto następujące uchwały:
  1. Uchwała o utworzeniu Stowarzyszenia Zachodniopomorska Grupa Ratownictwa Drogowego.
  2. Uchwała o przyjęciu Statutu.
  3. Uchwała o wyborze Zarządu.
  4. Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej.
Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.