Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Co to jest kwalifikowana pierwsza pomoc?

Kwalifikowana pierwsza pomoc
 (KPP) odnosi się do czynności ratujących zdrowie wykonywanych przez ratownika posiadającego ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Kurs ten zgodnie z rozporządzeniem powinien trwać 66 godzin, a zdobyte uprawnienia są ważne przez 3 lata.

Jakie czynności wykonuje ratownik w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Do ich uprawnień należą:

resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego,
tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć,
ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochrona termiczna osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
stosowanie tlenoterapii biernej,
ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Kto może zostać ratownikiem KPP?

Art. 13 ustawy o PRM określa, że Ratownikiem KPP może zostać osoba posiadająca stan zdrowia pozwalający jej na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomoc oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Dla kogo przeznaczony jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kwalifikowana pierwsza pomoc daje najszersze możliwe kompetencje w zakresie wiedzy o ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia, jakimi może dysponować osoba bez wykształcenia medycznego. Kurs KPP jest dedykowany przede wszystkim pracownikom jednostek związanych z ratownictwem. Przejść go powinni m.in. pracownicy:

  • Państwowej Straży Pożarnej,

  • Ochotniczej Straży Pożarnej,

  • Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

  • Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

  • Policji,

  • Straży Granicznej,

  • Wojska Polskiego,

  • Straży Miejskiej.


Kwalifikowana pierwsza pomoc to kurs
, który powinni przejść pracownicy wszystkich jednostek związanych z Państwowym Ratownictwem Medycznym, a także osoby ochraniające i uczestniczące w organizacji imprez masowych.