DOŁĄCZ DO NAS

Zachodniopomorska Grupa Ratownicza to inicjatywa która powstała, by połączyć osoby, które chcą nieść pomoc innym.
Członkami Grupy są lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, ale także osoby nieposiadające wykształcenia medycznego, które po odpowiednim przeszkoleniu stają się naszymi ratownikami.

Jeśli chcesz dołączyć do Nas prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji