ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA RATOWNICTWA DROGOWEGO

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin

NIP 955 256 82 69   KRS 0001003521 


tel. 889 998 997 , 888 997 999


Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A.
14 1240 1864 1111 0011 2061 7608

KONTAKT